حالت نمایش

مرتب سازی براساس :
کتاب طراحی و اجرای تابلو برق صنعتی
کتاب طراحی و اجرای تابلو برق صنعتی

در این بخش شما میتوانید فایلهای صوتی خلاصه کتاب را بصورت فصل به فصل دانلود نمایید.

کتاب طراحی و اجرای تابلو برق صنعتی
تعریف تابلوهای برق
تعریف تابلوهای برق

فصل اول - فایل صوتی تعریف تابلو برق در صنعت ، نقش و ارتباط پارامترهای الکتریکی

تعریف تابلوهای برق
شناخت لوازم و قطعات تابلو برق صنعتی
شناخت لوازم و قطعات تابلو برق صنعتی

فصل دوم - آشنایی با لوازم و قطعات مورد استفاده در تابلو برق

شناخت لوازم و قطعات تابلو برق صنعتی