راهنمای خرید نرم افزار تابلو برق

برنامه آموزشی ابعاد تابلو برق :

برنامه بسیارساده با فرمت اکسل جهت آشنایی و آموزش نحوه چیدمان و جاسازی کلیدها در تابلو شامل موارد زیر:محاسبه ابعاد تابلو برق

1- تعیین ابعاد استاندارد تابلو برق (ارتفاع ، عرض و عمق ) و تعداد سلول مورد نیاز طبق تعداد کلیدهای خروجی

2- چیدمان دقیق و مشاهده طرح واقعی جانمایی تابلو برق (با ابعاد واقعی)

3- محل قرارگیری کلید اصلی تابلو و فضای مورد نیاز

4- نحوه شینه بندی تابلو ، طبق تعداد کلیدهای مورد نظر

5- نحوه ارتباط شینه ها به یکدیگر و فضای مورد نیاز آنها

6- محل قرار گیری و نصب باسبار تابلو برق

 

نحوه دریافت دانلود نرم افزار :
1- ابتدا وارد لینک  ، فرم ثبت نام  شوید و ثبت نام نمایید و سپس به لینک نرم افزارهای تابلو برق وارد شوید :

 

2- پس از تایید ثبت نام و بازگشت به همین صفحه ، وارد این لینک شوید  و نرم افزار خود را انتخاب نمایید.